Thursday, 11 October 2012

Bab 3 folio


Soalan 1
Namakan beberapa contoh jirim yang anda dapat lihat di kawasan sekolah.Apakah yang membinanya?
Nama Objek
Dibina oleh(pepejal/cecair)

Kayu
Pepejal

Air
Cecair

Daun
Pepejal

Buku
Pepejal

Minyak
Cecair


Soalan 3
a)Apakah yang berlaku apabila air disedut keluar melalui straw?
-Kapal selam terapung di atas air.

b)Bagaimanakah konsep timbul dan tenggelam dalam model ini dapat diaplikasikan pada kapal selam?
-Air dipam masuk ke dalam botol air melalui straw menggunakan penitis.

No comments:

Post a Comment